dr Xin Sun
asystent - Katedra Podstaw Informatyki
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: xin.sun_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0001-9320-2522