mgr Wojciech Moniuszko
zastępca kierownika działu IT - Sekcja Usług Informatycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: wojciech.moniuszko_usun_to@kul.pl