Wojciech Kozieł
Starszy specjalista ds. komercjalizacji nauki - Centrum Komercjalizacji Nauki
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: wojciech.koziel_anti_spam@kul.pl