wojciech_januszczykAbsolwent architektury krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi budowy i konserwacji obiektów architektury krajobrazu. Jego domeną dydaktyczną jest kształcenie w zakresie kierowania i zarządzania procesami inwestycyjnymi podczas realizacji obiektów architektury krajobrazu,  w tym, przy budowie ogrodów przydomowych, parków zabytkowych i przestrzeni publicznych. W swoich działaniach zwraca uwagę na projektowo – technologiczne rozwiązania poszczególnych elementów przestrzeni.

 

Opiekun zawodowych praktyk studenckich.

 

Autor cyklu wykładów i prezentacji "Ogród to też dom", w których prezentuje funkcjonalno- technologiczne podejście do realizacji przestrzeni przy obiektach mieszkalnych. 

 

Przynależność do organizacji branżowych:

Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów

Fundacja Krajobrazy

 

Nagrodzony w ogólnopolskich konkursach na realizację ogrodów pokazowych: 

2015 - I miejsce - KLASYCZNA NOWOCZESNOŚĆ  - Wystawa "Gardenia"  (OSTO)

2015 - I miejsce - "OGRÓD SNU" - OBUDŹ EMOCJE - Wystawa "Zieleń To Życie"  (APZ)

2016 - III miejsce - W POSZUKIWANIU STYLU - Wystawa "Gardenia" (OSTO)

  

Autor cyklu ogrodów pokazowych na "Festiwalu Ogrodów w Bolestraszycach":

2014- Protest Garden I   "Cena 100%" 

2015- Protest Garden II  "Wulkanizacja 150 m"

2016- Protest Garden III "Nasadzenia przestępcze" 

 

KONTAKT: wojciech.januszczyk@kul.pl 

  

Wykształcenie: 

- Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II/ architektura krajobrazu II, 1999-2004

- Policealne Studium Technik Budownictwa w Przemyślu, Technik budownictwa - 2011

- Organizacja i zarządzanie oświatą - PCEN w Rzeszowie - 2009

 

Kwalifikacje zawodowe: 

2015 - Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Lublinie z zakresu:

Projektowanie i kształtowanie terenów zielonych oraz obrót ozdobnym materiałem roślinnym. Projektowanie i kształtowanie terenów zielonych, terenów w obiektach zabytkowych oraz obrót ozdobnym materiałem szkółkarskim

2011 - Kwalifikacje Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni; Poznań OSTO

2011 - Dopuszczenie linowe – specjalistyczny kurs nadzorowania prac arborystycznych w koronach drzew

2008 - Drwal – Operator pilarki – Kurs zawodowy – pełne uprawnienia  ZDZ Kozienice

2007 - Kwalifikacje do nadzorów i wykonywania prac na terenach objętych ochroną konserwatora zabytków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytkach ruchomych § 8.3 w zakresie kierowania pracami wykonawczymi przy zabytkach. (Dz. U. 2004 nr 150 poz. 1579).

 

Ważniejsze szkolenia zawodowe:

2014 - Uczestnik szkolenia „Zamień Szare na Zielone”. Dachy i ściany zielone w Niemczech jako przykład najlepszych praktyk. Projekt wymiany doświadczeń dla nauczycieli akademickich, nauczycieli szkół zawodowych oraz trenerów dachów zielonych w Polsce.

2011 - Zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym

2008 - Szkolenie zawodowe z budowy nawierzchni 

2006 - Szkolenie zawodowe z zakresu montażu systemów automatycznego nawadniania

 

Działalność zawodowa pozauniwersytecka:

2014 – 2009 - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu 

Współwłaściciel pracowni Garden Concept Architekci Krajobrazu

 

Konsultacje 2018/2019:

Czwartek godzina:      12.10 - 13.20

Poniedziałek godzina: 13.10 - 14.10

 

Czwartek: 31. 01.2019  godzina 15.00 -16.30

Czwartek: 07.01.2019  godzina 8.00 -9.30

 W związku ze zmiennym zakresem opracowywanych dokumentacji dodatkowe terminy konsultacji po uzgodnieniu drogą e- mail lub telefoniczną.

 

Ostatnia aktualizacja: 30.01.2019 18:45