Mediacja w sprawach gospodarczych z perspektywy prawników i przedsiębiorców: analiza funkcjonowania i kierunki zmian
[Mediation in economic disputes from the perspective of lawyers and entrepreneurs: an analysis of functioning and directions for changes ]

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN

Nazwa jednostki: Katedra Negocjacji i Mediacji