Członek Arbeitsgemeinschaft für Homilethik

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow