2008

Prace magisterskie
  • Obraz Polaków i Niemców w powieści Marii Rodziewiczówny "Między ustami a brzegiem pucharu"
  • Ruch oporu w latach 1944-1947 na terenie powiatu lubelskiego.