2013

Prace magisterskie
 • Górny Śląsk w polskiej publicystyce plebiscytowej w latach 1918-1921.

2012

Prace magisterskie
 • Problem akceptacji wspólnoty mormońskiej przez społeczeństwo amerykańskie w latach 1830-1890
 • Obraz dziejów narodowych w piśmiennictwie Józefa Chociszewskiego

2011

Prace licencjackie
 • Wojna o niepodległość Grecji 1821-1830 w "Kurierze Warszawskim".
 • Rola historii narodowej w kształtowaniu oblicza ideowego "Sokoła" z lat 1908-1918.
 • Generał Jan Henryk Dąbrowski w wybranych pamiętnikach i opracowaniach historycznych.
 • Dzieje narodowe Polaków w piśmiennictwie Karola Miarki.
 • Koncepcja narodu polskiego w myśli Jana Koźmiana.
Prace magisterskie
 • Wiece jako manifestacja polskości w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1876-1894.
 • Biskupi diecezji węgierskich w XIX wieku.
 • Joanna Grudzińska w świetle pamiętników XIX wieku.
 • Biskupi diecezji czeskich w XIX wieku
 • Życie codzienne Lublina na początku XX wieku w świetle pamiętników.
 • Środowisko teatralne Lublina w okresie 1918-1959.
 • Reforma szkolna Janusza Jędrzejewicza w 1932 roku - projekty, dyskusje i ocena w prasie związkowej

2010

Prace magisterskie
 • Kulturkampf w Wielkim Księstwie Poznańskim na łamach "Orędownika" w latach 1873-1883

2009

Prace magisterskie
 • Obraz Rosjan w opini publicznej Powstania Listopadowego.
 • Arcybiskupi gnieźnieńsko-poznańscy w opinii prasy polskiej 1886-1906.
 • Topografia Lublina w pamięci zbiorowej w XX wieku.

2008

Prace magisterskie
 • Mniejszość ukraińska w powiecie chełmskim wrzesień 1939 - lipiec 1944