2015

Prace licencjackie
 • Udział Polaków w hiszpańskiej wojnie domowej 1936-1939
 • Kobiety w Powstaniu Styczniowym w świetle pamiętników.
 • Dwór szlachecki po powstaniu styczniowym w powieściach Marii Rodziewiczówny
 • Rola kobiety w życiu rodzinnym w XIX wieku w świetle literatury dla kobiet.
 • Przebudzenie tożsamości narodowej mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i na początku XX wieku
 • Ormianie we Lwowie XIX wieku
Prace magisterskie
 • Prasa polska w Berlinie od końca XIX wieku do roku 1922.
 • Historyczna gra komputerowa jako nośnik pamięci zbiorowej.

2014

Prace licencjackie
 • Życie kobiet w Lublinie podczas I wojny światowej, w wybranych pamiętnikach i wspomnieniach.
 • Organizacja szkoły ludowej w Wielowsi w latach 1861 - 1950
 • Deotyma, poetka pokorna. Obraz kobiety wyemancypowanej intelektualnie
 • Odwrót Napoleona z Rosji w 1812 roku we wspomnieniach Armanda Caulaincourta.
 • Choroby umysłowe w nauce polskiej XIX wieku.
 • Węgierska Wiosna Ludów na łamach "Gazety Polskiej" 1848-1849.
Prace magisterskie
 • Zamojszczyzna w okresie okupacji hitlerowskiej w latach 1942-1944
 • Okupacja niemiecka i sowiecka na terenie ziemi lubaczowskiej.

2013

Prace magisterskie
 • Towarzystwo "Straż" w latach 1905 - 1914
 • Obraz Śląska na łamach wybranych wielkopolskich artykułów prasowych w latach 1872-1890
 • Przemysł w Lublinie w latach 1944 - 1949
 • Życie społeczno-polityczne Lublina w latach 1980-81 w świetle prasy opozycyjnej