2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


20202018


Profesor wizytujący w zagranicznym ośrodku naukowym


20162015

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez NCN


Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez NCN


2014


Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN


Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez NCN


Usługi eksperckie w kraju


2013
Stypendium w ramach programu KAAD2012Recenzja naukowa w czasopiśmie
Stypendium w ramach programu DAAD
2011


Artykuł w czasopiśmieNagroda wewnętrznaOrganizacja konkursów i olimpiad2010Artykuł w czasopiśmie


Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MNiSW


Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez MNiSW


2009

2008

  • Polscy emigranci zarobkowi w Zagłębiu Ruhry do 1939 r.