prof. dr hab. Witold Matwiejczyk
Profesor - Katedra Historii XIX wieku
Instytut Historii
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: witold.matwiejczyk_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-4092-991X