Czarny wizerunek Rosji i prawosławia u schyłku XIX wieku w "Listach unitów zesłanych do orenburskiej guberni"
[Black Image of Russia and the Orthodox Church in the Late Nineteenth Century in "Letters of Uniats Deported to Orenburg Governorate"]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Współautorzy: Anna Kołbuk
Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2015
Tytuł publikacji: "Światła masz tyle w sobie..." : Ze studiów wschodniosłowiańskich
Redaktorzy: Marta Kaczmarczyk, Albert Nowacki, Monika Sidor, Beata Siwek
Strony od-do: 223-237
Streszczenie: W ramach represji wobec unitów z Podlasia, którzy w końcu XIX wieku odmówili przyjęcia prawosławia, administracja carska zesłała na Sybir (gubernia orenburska) około tysiąca tych „buntowników”. Z listów zesłańców wyłania się katastrofalny stan funkcjonowania barbarzyńskiej Rosji i jej państwowej religii czyli prawosławia.Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Witold Kołbuk and Anna Kołbuk",
title = "Czarny wizerunek Rosji i prawosławia u schyłku XIX wieku w ''Listach unitów zesłanych do orenburskiej guberni''",
journal = "",
year = "2015",
pages = "223-237"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kołbuk, W. and Anna Kołbuk(2015). Czarny wizerunek Rosji i prawosławia u schyłku XIX wieku w "Listach unitów zesłanych do orenburskiej guberni". , 223-237.