Próba przejęcia przez prawosławie parafii unickich w Kongresówce w latach 1840-1842
[Attempt to Take Over of Uniate Parishes Undertaken by the Orthodoxy in the Congress Poland in the Years 1840-1842]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Studia Archiwalne (ISSN: 1734-7513)
Współautorzy: Anna Kołbuk
Rok wydania: 2015
Tom: 3
Strony od-do: 25-47
Streszczenie: Po skasowaniu unii cerkiewnej na Białorusi w 1839 roku rosyjski carat podobną próbę podjął na terenie Królestwa Polskiego. Akcja była źle przygotowana i zakończyła się niepowodzeniem. Rosyjskie działania przeciw unitom w diecezji chełmskiej w latach 1840-1842 stanowiły dla nich ostrzeżenie przed kasatą, która na tym terenie została dokonana w 1875 roku.Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Witold Kołbuk and Anna Kołbuk",
title = "Próba przejęcia przez prawosławie parafii unickich w Kongresówce w latach 1840-1842",
journal = "Studia Archiwalne",
year = "2015",
pages = "25-47"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kołbuk, W. and Anna Kołbuk(2015). Próba przejęcia przez prawosławie parafii unickich w Kongresówce w latach 1840-1842. Studia Archiwalne, 25-47.