Recenzja w przewodzie doktorskim: Natalyia Łukashenko
[Review in doctorate:Nataliya Lukashenko ]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Nataliya Lukashenko
Tytuł publikacji: Aleksiej Iwanowicz Markiewicz: twórcza droga historyka
Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II