Życie codzienne na probostwie unickim na ziemiach nadbużańskich w XVIII i XIX wieku
[Everyday Life at the Uniate Rectory and Farm in the Bug River Lands in the Eighteenth and Nineteenth Centuries]

Książka naukowa recenzowana

Współautorzy: Anna Kołbuk
Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2015
Streszczenie: I Unia i unici na ziemiach nadbużańskich 1. Nadbuże jako obszar koegzystencji cerkiewno-kościelnej 2. O demografii Nadbuża 3. Uwarunkowania gospodarcze 4. Z politycznych dziejów Nadbuża 5. Unia cerkiewna w Rzeczypospolitej i na Nadbużu do schyłku XVIII wieku 6. Unia cerkiewna na ziemiach nadbużańskich po rozbiorach Rzeczypospolitej II Duchowieństwo unickie 1. Liczebność 2. Pochodzenie terytorialne, społeczne i obrządkowe 3. Wykształcenie 4. Na ścieżkach kariery 5. Rodziny 6. Nadbużańscy biskupi 7. Bazylianie na Nadbużu III Uposażenie probostw 1. Prawo patronatu 2. Uposażenie gruntowe 3. Dziesięciny 4. Służebności 5. Iura stolae 6. Legaty i skarbony 7. Fundi instructi 8. Pensje 9. Podatki i ciężary publiczne IV Folwarki plebańskie 1. Plebanie i budynki gospodarcze 2. Organizacja pracy w folwarku plebańskim 3. Uprawy (pola, ogrody, sady, łąki) 4. Żywy inwentarz 5. Pszczelarstwo i rybołówstwo V Praca duszpasterska 1. Liturgia 2. Sakramenty 3. Święta cerkiewne 4. Kaznodziejstwo i katechizacja 5. Nowe i stare formy pobozności 6. Bractwa cerkiewne 7. Szkoły i szpitale 8. Troska o cerkiew i cmentarz 9. Wezwania cerkwi 10. Postawy etyczne duszpasterzy VI Duchowieństwo unickie w środowisku pogranicza 1. Współpraca z łacinnikami 2. Konflikty o uposażenie 3. Przechodzenie unitów na obrządek łaciński 4. Wobec polskich powstań narodowych 5. Wobec likwidacji uniiCytowanie w formacie Bibtex:
@book{1,
author = "Witold Kołbuk and Anna Kołbuk",
title = "Życie codzienne na probostwie unickim na ziemiach nadbużańskich w XVIII i XIX wieku",
year = "2015",
}

Cytowanie w formacie APA:
Kołbuk, W. and Anna Kołbuk(2015). Życie codzienne na probostwie unickim na ziemiach nadbużańskich w XVIII i XIX wieku. Lublin: