Derusyfikacja prawosławia na ziemiach polskich w XX wieku
[Derussification of Orthodoxy in the Polish Lands in the Twentieth Century]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Wschód - Zachód. Dialog języków i kultur
Miejsce: Słupsk
Nazwa jednostki: Akademia Pomorska. Instytut Neofilologii