Kasaty unii cerkiewnej w piśmiennictwie rosyjskim XIX wieku
[Dissolutions of the Church Union in the Nineteenth Century Russian Writings]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze (ISSN: 0208-5038)
Rok wydania: 2014
Tom: 24
Strony od-do: 27-40
Streszczenie: Dla usprawiedliwienia swej agresywnej polityki wyznaniowej na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej rosyjski carat podejmował wiele inicjatyw propagandowych, które miały przekonać opinię publiczną o słuszności jego działań. W licznych publikacjach historycy i literaci rosyjscy starali się udowodnić nie tylko dziejową sprawiedliwość likwidacji unii cerkiewnej, ale też wykazać entuzjastyczne poparcie ludności wschodniosłowiańskiej dla bardzo radykalnych poczynań caratu.Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Witold Kołbuk",
title = "Kasaty unii cerkiewnej w piśmiennictwie rosyjskim XIX wieku",
journal = "Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze",
year = "2014",
pages = "27-40"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kołbuk, W. (2014). Kasaty unii cerkiewnej w piśmiennictwie rosyjskim XIX wieku. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, 27-40.