"Nieromantyczna" wizja rosyjsko-bizantyjskiego prawosławia na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim
[Non-Romantic Vision of Russo-Byzantine Orthodoxy in the Polish-East-Slavic Borderland]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2014
Tytuł publikacji: Tradycje bizantyjskie : romantyzm i inne epoki
Redaktorzy: Edward Kasperski, Olaf Krysowski
Strony od-do: 187-197
Streszczenie: W epoce Romantyzmu ożywiło się zainteresowanie nie tylko średniowieczem zachodnioeuropejskim, ale również dziejami i kulturą bizantyjską. Dążono do swoistej idealizacji bizantyjskiej tradycji i bizantyjskiego prawosławia. Na gruncie pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego w czasach rozkwitu Romantyzmu mieszkańcy dawnej Rzeczypospolitej zetknęli się z bardzo odmienną tradycją bizantyjską w postaci ekspansywnej polityki rosyjskiego caratu, promującego rosyjsko-bizantyjskie prawosławie kosztem kultury łacińsko-polskiej.Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Witold Kołbuk",
title = "''Nieromantyczna'' wizja rosyjsko-bizantyjskiego prawosławia na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim",
journal = "",
year = "2014",
pages = "187-197"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kołbuk, W. (2014). "Nieromantyczna" wizja rosyjsko-bizantyjskiego prawosławia na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim. , 187-197.