Wizerunek Rosji i prawosławia w „unickim martyrologium” księdza Józefa Pruszkowskiego
[The Image of Russia and the Orthodox Church in “The Uniate Martyrology” by Father Joseph Pruszkowski]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Miejsce: Bydgoszcz
Rok wydania: 2014
Tytuł publikacji: Sacrum świata wschodniego i zachodniego w kulturze Słowiańszczyzny : konferencja pod honorowym patronatem Komitetu Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, Bydgoszcz, 18-20 września 2014
Redaktorzy: Adam Bezwiński, Anna Majmieskułow
Strony od-do: 223-239
Streszczenie: Wizerunek Rosji i prawosławia kształtował się pod silnym wpływem polityki wyznaniowej carskiej Rosji.Represje wobec Kościoła łacińskiego, a zwłaszcza prześladowania wiernych Cerkwi unickiej wśród Polaków formowały trwałą niechęć nie tylko do Rosji, ale również do Cerkwi prawosławnej. Wymuszone nawrócenie unitów na rosyjskie prawosławie wyglądało szczególnie dramatycznie na Podlasiu na przełomie XIX i XX wieku. Tragedia unii cerkiewnej i heroiczna postawa unitów podlaskich zostały chyba najbardziej wyraziście przedstawione przez księdza Józefa Pruszkowskiego, który był naocznym świadkiem ich męczeństwa przez pół wieku.Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Witold Kołbuk",
title = "Wizerunek Rosji i prawosławia w „unickim martyrologium” księdza Józefa Pruszkowskiego ",
journal = "",
year = "2014",
pages = "223-239"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kołbuk, W. (2014). Wizerunek Rosji i prawosławia w „unickim martyrologium” księdza Józefa Pruszkowskiego . , 223-239.