Reinterpretacja dziejów wschodniego chrześcijaństwa na pograniczu polsko-ruskim w piśmiennictwie polskim po 1945 roku
[Reinterpretation of History of East Slavic Christianity on the Polish-Ruthenian Borderland in the Polish Literature after 1945]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Nie-swoje, nie-obce w literaturach kulturach słowiańskich
Miejsce: Opole