Wokół kwestii tożsamości narodowej unitów podlaskich
[Around Question of National Identity of Podlasian Uniates]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Studia Białorutenistyczne (ISSN: 1898-0457)
Rok wydania: 2013
Numer czasopisma: 7
Strony od-do: 11-24
Streszczenie: Podlasie od dawna było miejsce w którym kultura i polityka były miejscem spotkania łacińsko-polskiego i bizantyjsko-ruskiego. Wynikiem współistnienia katolicyzmu i prawosławia była między innymi Cerkiew unicka. W XIX wieku, carska Rosja, prowadząca politykę ekspansji politycznej, starała się obudzić wielkoruskiego ducha narodowego wśród tamtejszych unitów. Te bezceremonialne działania spowodowały odwrotny skutek, bo unici podlascy pod wpływem kultury polskiej i łacińskiej nie tylko odrzucali prawosławie i rosyjskość ale w ogóle odżegnywali się od związków z rodzącą się dopiero narodową świadomością białoruską czy ukraińską.Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Witold Kołbuk",
title = "Wokół kwestii tożsamości narodowej unitów podlaskich",
journal = "Studia Białorutenistyczne",
year = "2013",
number = "7",
pages = "11-24"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kołbuk, W. (2013). Wokół kwestii tożsamości narodowej unitów podlaskich. Studia Białorutenistyczne, 7, 11-24.