Konwersja unitów na prawosławie w okolicach Tarnogrodu w latach 1840-1842
[The Conversion of Uniates to Orthodoxy in the Vicinity of Tarnogród in Years 1840-1842]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2012
Tytuł publikacji: Między Rzymem a Nowosybirskiem : księga jubileuszowa dedykowana ks. Marianowi Radwanowi SCJ
Redaktorzy: Irena Wodzianowska, Hubert Łaszkiewicz
Strony od-do: 333-345
Streszczenie: Po całkowitym zniweczeniu unii cerkiewnej na terenie Imperium Rosyjskiego przez carat w latach 1794-1796 i w 1839 roku można się było spodziewać jej likwidacji w Królestwie Polskim. Na terenie tego niewielkiego państwa podległego Rosji istniała jedyna unicka diecezja – chełmska, licząca ponad ćwierć miliona wiernych i ponad 200 parafii. Biurokracja rosyjska chcąc zmusić unitów do odejścia od katolicyzmu na rzecz prawosławia w latach 1840-1842 podjęła próbę wywołania w okolicach Tarnogrodu spontanicznego „powrotu do prawosławia”. Inicjatywa ta powiodła się w bardzo ograniczonym zakresie, ale stanowiła ostrzeżenie na przyszłość dla bardzo spolonizowanej tu ludności unickiej o konfesyjnej polityce caratu.Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Witold Kołbuk",
title = "Konwersja unitów na prawosławie w okolicach Tarnogrodu w latach 1840-1842",
journal = "",
year = "2012",
pages = "333-345"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kołbuk, W. (2012). Konwersja unitów na prawosławie w okolicach Tarnogrodu w latach 1840-1842. , 333-345.