Zarządzanie procesami ochrony rusko-prawosławnych cerkwi w Polsce jako dziedzictwem kulturalnym
[Russian-Orthodox churches in Poland as a cultural heritage – the management of security processes]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Nowe tendencje w zarządzaniu III
Miejsce: Kazimierz Dolny
Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Ekonomii i Zarządzania