Rosyjscy historycy XIX wieku Nikołaj Bantysz-Kamienski i Michaił Kojałowicz o losach unii cerkiewnej na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej
[Nineteenth century Russian historians Nicolai Bantysh-Kamensky and Mikhail Koialovytch about fates od Church union on the lands of former Polish-Lithuanian Commonwealth]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Studia Słowianoznawcze (ISSN: 1644-9657)
Rok wydania: 2011
Numer czasopisma: 9
Strony od-do: 33-53
Streszczenie: Najwybitniejszymi rosyjskimi historykami, którzy zajmowali się dziejami unii cerkiewnej w dawnej Polsce byli Nikołaj Bantysz-Kamienski i Michaił Kojałowicz. Obaj starali się w swoich publikacjach udowodnić, że masowy powrót unitów do prawosławia w latach 1794-1796 był całkowicie dobrowolny.Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Witold Kołbuk",
title = "Rosyjscy historycy XIX wieku Nikołaj Bantysz-Kamienski i Michaił Kojałowicz o losach unii cerkiewnej na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej",
journal = "Studia Słowianoznawcze",
year = "2011",
number = "9",
pages = "33-53"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kołbuk, W. (2011). Rosyjscy historycy XIX wieku Nikołaj Bantysz-Kamienski i Michaił Kojałowicz o losach unii cerkiewnej na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. Studia Słowianoznawcze, 9, 33-53.