Przyczyny trudności ukraińskiej oświaty elementarnej w Galicji w pierwszej połowie XIX wieku
[Reasons for the difficulties of Ukrainian in Galicia in the first half of the nineteenth century]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Humanistyczne (ISSN: 0035-7707)
Rok wydania: 2000.2001
Tom: 48-49
Numer czasopisma: 7
Strony od-do: 225-235
Streszczenie: Od razu po pierwszym rozbiorze Polski w Galicji władze austriackie nakazały tworzenie szkół elementarnych także dla ludności rusko-ukraińskiej. Wskutek trudnej sytuacji materialnej ludności ukraińskiej, oporu polskiej szlachty i braku pomocy państwa efekty alfabetyzacji były bardzo ograniczone.Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Witold Kołbuk",
title = "Przyczyny trudności ukraińskiej oświaty elementarnej w Galicji w pierwszej połowie XIX wieku",
journal = "Roczniki Humanistyczne",
year = "2000.2001",
number = "7",
pages = "225-235"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kołbuk, W. (2000.2001). Przyczyny trudności ukraińskiej oświaty elementarnej w Galicji w pierwszej połowie XIX wieku. Roczniki Humanistyczne, 7, 225-235.