Polityka ekspansji rosyjskiej Cerkwi prawosławnej na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w XIX w.
[Expansion policy of the Russian Orthodox Church on the territory of the former Polish-Lithuanian Commonwealth in nineteenth century]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: CZASY NOWOŻYTNE (ISSN: 1428-8982)
Rok wydania: 1999
Numer czasopisma: 7
Strony od-do: 57-74
Streszczenie: W końcu XVIII w. Cerkiew prawosławna w Rzeczypospolitej była prawie niewidoczna, dominującą częścią wschodniego chrześcijaństwa była Cerkiew unicka. Po rozbiorach Rzeczypospolitej w ciągu kilkudziesięciu lat, wskutek ekspansji rosyjskiego caratu silnie popierającego prawosławie, Cerkiew unicka uległa całkowitej zagładzie na rzecz oficjalnej Cerkwi prawosławnej.Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Witold Kołbuk",
title = "Polityka ekspansji rosyjskiej Cerkwi prawosławnej na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w XIX w.",
journal = "CZASY NOWOŻYTNE",
year = "1999",
number = "7",
pages = "57-74"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kołbuk, W. (1999). Polityka ekspansji rosyjskiej Cerkwi prawosławnej na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w XIX w. CZASY NOWOŻYTNE, 7, 57-74.