Galicyjski episkopat greckokatolicki wobec Polaków i kultury polskiej
[Galician Greek Catholic Episcopate towards Poles and Polish culture]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Humanistyczne (ISSN: 0035-7707)
Rok wydania: 1996
Tom: 44
Numer czasopisma: 7
Strony od-do: 299-316
Streszczenie: Episkopat Cerkwi greckokatolickiej w austriackiej Galicji był animatorem ukraińskiego odrodzenia narodowego. Wobec znaczącej pozycji Polaków w życiu społecznym Galicji, hierarchowie greckokatoliccy na ogół byli niechętnie nastawieni do polskich inicjatyw politycznych i starali się dystansować od polskiej kultury.Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Witold Kołbuk",
title = "Galicyjski episkopat greckokatolicki wobec Polaków i kultury polskiej",
journal = "Roczniki Humanistyczne",
year = "1996",
number = "7",
pages = "299-316"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kołbuk, W. (1996). Galicyjski episkopat greckokatolicki wobec Polaków i kultury polskiej. Roczniki Humanistyczne, 7, 299-316.