Obraz stanu prawosławnej diecezji wołyńskiej na przełomie XIX i XX wieku na podstawie „Opisu diecezji” Mikołaja Teodorowicza
[Picture of the Orthodox Diocese of Volyn in the late nineteenth and early twentieth century based on "Description of the diocese" Nicolas Teodorowicz]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Humanistyczne (ISSN: 0035-7707)
Rok wydania: 1991.1992
Tom: XXXIX/XL
Numer czasopisma: 7
Strony od-do: 153-165
Streszczenie: “Opis prawosławnej diecezji wołyńskiej” Mikołaja Teodorowicz to 5-tomowe dzieło opublikowane w latach 1888 – 1903. Szczegółowe informacje o historii i bieżącej sytuacji parafii prawosławnych pozwalają na ogólną ocenę kondycji Cerkwi prawosławnej na Wołyniu.Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Witold Kołbuk",
title = "Obraz stanu prawosławnej diecezji wołyńskiej na przełomie XIX i XX wieku na podstawie „Opisu diecezji” Mikołaja Teodorowicza",
journal = "Roczniki Humanistyczne",
year = "1991.1992",
number = "7",
pages = "153-165"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kołbuk, W. (1991.1992). Obraz stanu prawosławnej diecezji wołyńskiej na przełomie XIX i XX wieku na podstawie „Opisu diecezji” Mikołaja Teodorowicza. Roczniki Humanistyczne, 7, 153-165.