Problem białorutenizacji prawosławia w Polsce międzywojennej
[Issue of Belaruthenization of the Orthodox Church in interwar Poland]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Polsko-białoruskie związki kulturowe, literackie i językowe III
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. Zakład Białorutenistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej i Instytut Polski w Mińsku