Między Wschodem a Zachodem. Z dziejów kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, Lublin 2010
[Between East and West. The cultural history of the Polish-East Slavic borderland, Lublin 2010]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2010
Redaktorzy: Witold Kołbuk, Albert Nowacki, Lubomyr Puszak