Zesłańcy postyczniowi w Imperium Rosyjskim. Studia dedykowane Profesor Wiktorii Śliwowskiej, red. E. Niebelski, Wydawnictwo KUL Lublin – Warszawa 2008, ss. 445.
[Post-January Insurection Polish Deportees in the Russian Empire. Studies dedicated to Professor Wiktoria Śliwowska, ed. Eugeniusz Niebelski, Catholic University of Lublin Press- Lublin – Warsaw, 2008, pp 445.]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Wrocławskie Studia Wschodnie (ISSN: 1429-4168)
Rok wydania: 2009
Tom: 13
Strony od-do: 196-200