Duchowieństwo unickie w Królestwie Polskim 1835-1875
[Uniate clergy in Polish (Congress) Kingdom 1835-1875]

Książka naukowa recenzowana

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 1992
Streszczenie: W końcowym okresie istnienia unii cerkiewnej pod panowaniem rosyjskim na terenie tzw. Kongresówki istniała tylko jedna greckokatolicka diecezja chełmska. Społeczność unicka zamieszkiwała na ziemiach nadbużańskich i w połowie XIX wieku liczyła około 250 tysięcy wiernych. W ponad 200 parafiach unickich pracowało od 200 do 250 duchownych, którzy byli słabo wykształceni, a poziomem życia niewiele różnili się od wiernych – ludności z reguły chłopskiej. Tej nielicznej grupie kapłanów przyszło zmierzyć się z rosyjskimi dążeniami do likwidacji unii cerkiewnej. W dużej mierze postawa duchowieństwa unickiego przyczyniła się do silnego oporu unitów wobec caratu, który doprowadził w 1875 r. do likwidacji Cerkwi unickiej na rzecz rosyjskiej Cerkwi prawosławnej.Cytowanie w formacie Bibtex:
@book{1,
author = "Witold Kołbuk",
title = "Duchowieństwo unickie w Królestwie Polskim 1835-1875",
year = "1992",
}

Cytowanie w formacie APA:
Kołbuk, W. (1992). Duchowieństwo unickie w Królestwie Polskim 1835-1875. Lublin: