Wielkoruska Cerkiew prawosławna wobec idei unijnej – dawniej i dziś
[The Great Russian Orthodox Church towards the idea of Churches unity – past and present]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Słowiańszczyzna wobec idei i poszukiwań świata zachodniego
Miejsce: Bydgoszcz
Nazwa jednostki: Filharmonia Pomorska. Musica Antiqua Europae Orientalis [i Komitet Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk]