Kwestia „polonizacji” Cerkwi prawosławnej w Polsce międzywojennej
[The issue of "Polonization" of the Orthodox Church in interwar Poland]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Tradycja chrześcijańska Wschodu i Zachodu w kulturze Słowian
Miejsce: Bydgoszcz
Nazwa jednostki: Filharmonia Pomorska. Musica Antiqua Europae Orientalis