Obecność prawosławia w Internecie – skala i rola
[Orthodox presence on the Internet - the scale and the role]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Media i społeczeństwo. Nowe strategie komunikacyjne: stan obecny i perspektywy rozwoju
Miejsce: Olsztyn
Nazwa jednostki: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wydział Nauk Społecznych i Sztuki. Katedra Socjologii