Duchowieństwo katolickie epoki Oświecenia w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego. Historyczna prawda literackiej narracji
[The Catholic clergy of the Enlightenment in the work of Józef Ignacy Kraszewski. The historical truth of literary narrative]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Kultury słowiańskie wobec dziedzictwa Oświecenia. Język. Literatura. Kultura. Historia
Miejsce: Supraśl
Nazwa jednostki: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologiczny