Przechodzenie unitów na obrządek łaciński w diecezji chełmskiej w XIX wieku
[Transition of the Uniates to the Latin rite in the Diocese of Chelm in the nineteenth century]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Dzieło christianizacji Rusi Kijowskiej oraz jego konsekwencje kulturowe dla krajów i narodów Europy Środkowo-Wschodniej
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski. Międzywydziałowy Zakład Badań nad Kulturą Bizantyjsko-Słowiańską