Droga do cerkiewnej unii brzeskiej według Oskara Haleckiego (1891-1973)
[The way to the Church Union of Brest according to Oscar Halecki (1891-1973)]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Wschód - Zachód. Dialog języków i kultur
Miejsce: Słupsk
Nazwa jednostki: Akademia Pomorska. Instytut Neofilologii