Średniowieczna Ruś w powieściach historycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego
[Medieval Ruthenia in the Novels of Józef Ignacy Kraszewski]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze (ISSN: 0208-5038)
Współautorzy: Anna Kołbuk
Rok wydania: 2016
Tom: 26
Strony od-do: 87-110
Streszczenie: Dzieła Józefa Ignacego Kraszewskiego (1812-1887) odegrały dużą rolę w kształtowaniu świadomości narodowej Polaków. 29 tomów serii powieści historycznych J. I. Kraszewskiego o polskiej historii od IX do XVIII w. ukształtowało wiedzę o ich własnej przeszłości kilku pokoleń Polaków. Wśród wielu zagadnień przedstawionych przez Kraszewskiego w jego powieściach można znaleźć kwestię relacji Polaków z sąsiadującymi państwami i narodami. Kraszewski widział główne zagrożenie dla narodu polskiego w rozwoju żywiołu germańskiego, a bardziej pozytywnie przedstawiał dawną Ruś Kijowską, promując niechcący w ten sposób ideę panslawizmu.
Słowa kluczowe: Kraszewski, Ruś, Polska, powieść historyczna, średniowieczeCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Witold Kołbuk and Anna Kołbuk",
title = "Średniowieczna Ruś w powieściach historycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego",
journal = "Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze",
year = "2016",
pages = "87-110"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kołbuk, W. and Anna Kołbuk(2016). Średniowieczna Ruś w powieściach historycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, 87-110.