Duchowieństwo unickie w środowisku społecznym pogranicza na ziemiach nadbużańskich w XVIII i XIX wieku
[Uniate Clergy in the Social Environment of the Bug River Borderlands in the Eighteenth and Nineteenth Centuries]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Studia Białorutenistyczne (ISSN: 1898-0457)
Rok wydania: 2016
Tom: 10
Strony od-do: 11-27
Streszczenie: Ziemie nad rzeką Bug od wielu stuleci zamieszkiwane były przez Wschodnich i Zachodnich Słowian. Był to obszar styku kultury polskiej i łacińskiej oraz ruskiej i prawosławnej. Po unii cerkiewnej z 1596 r. tereny te były zamieszkane przez katolików rzymskich i greckich. Ważną rolę pełnili na tym obszarze duchowni obu obrządków. Zwłaszcza księża uniccy, którzy byli jedyną elitą Cerkwi unickiej, wchodzili we współpracę i w liczne konflikty międzysąsiedzkie z polską szlachtą, łacińskimi duchownymi i ludnością chłopską obu obrządków.
Słowa kluczowe: Cerkiew unicka, Kościół rzymskokatolicki, duchowieństwo, unici, uposażenie materialne
Dostęp WWW: https://journals.umcs.pl/sb/article/download/836/3212
DOI: 10.17951/sb.2016.10.11Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Witold Kołbuk",
title = "Duchowieństwo unickie w środowisku społecznym pogranicza na ziemiach nadbużańskich w XVIII i XIX wieku",
journal = "Studia Białorutenistyczne",
year = "2016",
pages = "11-27"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kołbuk, W. (2016). Duchowieństwo unickie w środowisku społecznym pogranicza na ziemiach nadbużańskich w XVIII i XIX wieku. Studia Białorutenistyczne, 11-27.