Witold Janocha

2017

Prace licencjackie
 • Aktywność sportowa osób z niepełnosprawnością ruchową a ich funkcjonowanie społeczne
 • Rozwód jako problem współczesnej rodziny w Polsce
 • Przemiany współczesnej rodziny, a polityka rodzinna w Polsce
 • Uzależnienie od gier hazardowych jako problem indywidualny i społeczny
 • Zjawisko agresji wśród dzieci i młodzieży w przestrzeni nowych mediów
 • Instytucjonalne wsparcie rodzin niewydolnych wychowawczo
 • Sieroctwo społeczne i jego wpływ na funkcjonowanie dziecka
 • Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności

2015

Prace licencjackie
 • Ojcostwo mężczyzn z niepełnosprawnością w percepcji młodzieży szkolnej
 • Dystans społeczny wobec młodzieży niepełnosprawnej na przykładzie szkoły integracyjnej
 • Rola warsztatów terapii zajęciowej w rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 • Macierzyństwo kobiet z niepełnosprawnością w percepcji młodzieży szkolnej
 • Telepraca jako forma aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością.
 • Obraz niepełnosprawnych sportowców w percepcji młodzieży szkolnej
 • Obraz sportowców niepełnosprawnych w mediach.
 • Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w percepcji młodzieży akademickiej.
 • Formy wsparcia społecznego rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym
 • Arteterapia jako forma rehabilitacji osób z niepełnosprawnością

2014

Prace licencjackie
 • Przyczyny wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych w opinii uczniów szkół średnich.
 • Stereotyp osoby niepełnosprawnej w świadomości młodzieży licealnej.