Witold Janocha

Samobójstwo - pragnienie śmierci czy niemy krzyk rozpaczy
[Suicide - a desire for death or a silent cry of despair]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Samobójstwo - pragnienie śmierci czy niemy krzyk rozpaczy
Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II