Witold Janocha

Sytuacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych czynnie uprawiających sport. Rekomendacje i propozycje rozwiązań.
[Socio-vocational situation of people with disabilities actively in sport. Recommendations and proposals for solutions.]

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego z budżetu państwa

Nazwa jednostki: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych