Witold Janocha

Nauki o Rodzinie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
[Family studies at the Catholic University of Lublin John Paul II]

Udział w konferencji międzynarodowej

Miejsce: Kijów