Witold Janocha

Świat wartości młodych osób z niepełnosprawnością
[The world of values of young people with disabilities ]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: zieci i młodzież z niepełnosprawnością
Współautorzy: Katarzyna Zielińska-Król
Miejsce: Lublin