Witold Janocha

Organizacja studenckiej wymiany międzynarodowej Polska-Słowacja-Ukraina

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

MiejsceMSC: Lublin-Kijów-Koszyce