Witold Janocha

Problemy aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością zamieszkałych na obszarach wiejskich
[Problems of professional activity of people with disabilities living in rural areas]

Recenzja książki naukowej

Autor (twórca): Jarosław Żbikowski, Dominik Dąbrowski, Marek Kuźmicki