Witold Janocha

Innowacyjne oddziaływanie resocjalizacyjne. Raport z ewaluacji wewnętrznej nr 3
[Innovative impact of rehabilitation. Internal evaluation report No. 3]

Książka popularyzująca naukę
Cytowanie w formacie Bibtex:
@book{1,
author = "Witold Janocha",
title = "Innowacyjne oddziaływanie resocjalizacyjne. Raport z ewaluacji wewnętrznej nr 3",
}

Cytowanie w formacie APA:
Janocha, W.