Witold Janocha

Równość statusu osób niepełnosprawnych - od charytatywności do inkluzji
[ Equal status of persons with disabilities - from charity to integration]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Prawo do życia bez przemocy osób niepełnosprawnych
Miejsce: Kielce