Witold Janocha

Wobec dechrystianizacji. J. Ratzinger/Benedykt XVI o zasadach i duchowości Nowej Ewangelizacji
[Towards dechristianization. J. Ratzinger / Benedict XVI on the principles and spirit of the New Evangelization]

Recenzja artykułu naukowego